The BioXp™ 9600 system

The BioXp™ 9600 system

Zautomatyzowane procesy w biologii syntetycznej

Nowej generacji, wysokowydajna stacja robocza BioXp™ 9600 automatyzuje proces klonowania przy użyciu metody Gibson Assembly®. Platforma umożliwia produkcję syntetycznych fragmentów DNA, klonowanie, amplifikację konstruktów oraz syntezę mRNA w ciągu zaledwie jednego nocnego cyklu pracy.

Tworzenie genów, genomów, klonów i bibliotek wariantów DNA

System generuje do 96 wysokiej jakości pojedynczych fragmentów dsDNA, od długości 300 – 1800 pz i z wydajnością 200 ng - 10 ug. Umożliwia syntezę do 10 µg DNA dla sklonowanych syntetyzowanych de novo fragmentów o wielkości od 300 do 7000 pz na bazie gotowych lub customowych wektorów.

Niski współczynnik błędu
Dwuetapowy proces korekcji błędu, generuje wyjątkowo niski współczynnik błędu od od 1:10 000 do 1:30 000.

Uproszczona obsługa platformy - only push button

Zestaw odczynników, zawierający m.in. wyjściową mieszaninę oligonukleotydów pozwalających na złożenie docelowych fragmentów, ładowany jest do urządzenia, które następnie uruchamiane jest jednym przyciskiem. Produkt syntezy może być gotowy w ciągu zaledwie sześciu godzin bezobsługowej pracy urządzenia.

Specyfikacja ogólna

Liczba fragmentów/1 cykl

Do 96

Liczba klonów / 1 cykl

Do 96

Format

Płytka 96

Czas trwania cyklu

6-21 godz. w zależności od aplikacji, długości fragmentów

Wydajność

200ng – 10ug

Długość fragmentów

300 – 1800 pz