The BioXp™ 3250 system

The BioXp™ 3250 system

Zautomatyzowane procesy w biologii syntetycznej

BioXp™ 3250 automatyzuje proces klonowania przy użyciu metody Gibson Assembly®. Platforma umożliwia produkcję syntetycznych kwasów nukleinowych i białek, klonowanie, amplifikację oraz syntezę mRNA w ciągu zaledwie jednego nocnego cyklu pracy.

Tworzenie genów, genomów, klonów i bibliotek wariantów DNA

System generuje do 32 wysokiej jakości pojedynczych fragmentów dsDNA. Umożliwia syntezę do 10 µg DNA dla sklonowanych syntetyzowanych de novo fragmentów o wielkości od 300 do 7000 pz na bazie gotowych lub autorskich (customowych) wektorów.

Niski współczynnik błędu
Dwuetapowy proces korekcji błędu, generuje wyjątkowo niski współczynnik błędu od od 1:10 000 do 1:30 000.

Uproszczona obsługa platformy - only push button

Zestaw aplikacyjny z fragmentami wybranych genów ładowany jest do urządzenia, które następnie uruchamiane jest jednym przyciskiem. Produkt syntezy może być gotowy w ciągu zaledwie sześciu godzin bezobsługowej pracy urządzenia.

Specyfikacja ogólna

Liczba fragmentów w jednym cyklu

do 32

Liczba klonów w jednym cyklu

do 32

Format

Płytki 96-dołkowe

Czas trwania procesu (cyklu)

6 do 21 godz.; różnie, w zależności od aplikacji

Rozmiar fragmentu

300 to 7000 pz

Wydajność        

200 ng do 10 µg

Częstość występowania błędów              

1:10,000 do 1:30,000 pz