AmpliSeq for Illumina Immune Response Panel

AmpliSeq for Illumina Immune Response Panel

AmpliSeq for Illumina Immune Response Panel jest rozwiązaniem pozwalającym na ilościową ocenę ekspresji biomarkerów nowotworowych w 395 genach, powiązanych z odpowiedzią immunologiczną.

Analiza ekspresji genów związanych z odpowiedzią immunologiczną na nowotwór
Kompleksowa analiza genów
Analiza 365 genów powiązanych z odpowiedzią immunologiczną.
Krótki czas przygotowania bibliotek
Czas przygotowania bibliotek nie przekracza jednego dnia. Ilość materiału wejściowego do protokołu to zaledwie 1 ng wysokiej jakości RNA lub 10 ng RNA z prób FFPE.
Analiza danych
Szerokie spektrum analizy- detekcja biomarkerów powiązanych z leukocytami, prezentacją antygenów, progresją nowotworową i inne.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

6  h

Czas pracy manualnej

< 1,5 h

Ilość materiału wejściowego     

1 – 100 ng

Liczba reakcji

24

Rodzaj materiału wejściowego

FFPE

Kompatybilność  z systemami   

iSeq100, MiniSeq, MiSeq, MiSeq Dx (moduł naukowy), NextSeq1000, NextSeq2000, NextSeq550

Rodzaj kwasu nukleinowego

RNA

Typy wariantów

Warianty transkrypcyjne

Gatunek

Człowiek

Metodyka

Sekwencjonowanie amplikonowe, celowane sekwencjonowanie RNA

Technologia

Sekwencjonowanie