AmpliSeq for Illumina Focus Panel

AmpliSeq for Illumina Focus Panel

AmpliSeq for Illumina Focus Panel to zestaw pozwalający na analizę 52 genów, których zmiany można powiązać z występowaniem guzów litych.

Detekcja mutacji w onkogenach z wykorzystaniem technologii multipleks PCR
Kompleksowa analiza genów
Zestaw umożliwia analizę takich wariantów genetycznych jak: SNVs, CNVs, insercje-delecje, a także fuzje, w 52 genach.
Krótki czas przygotowania bibliotek
Czas przygotowania bibliotek nie przekracza jednego dnia. Ilość materiału wejściowego do protokołu to zaledwie 1 ng wysokiej jakości DNA lub 10 ng DNA z próbek FFPE.
Analiza danych
Zastosowanie lokalnego lub chmurowego oprogramowania bioinformatycznego umożliwia wykrycie mutacji somatycznych, o progu częstości 5%.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

5-6 h

Czas pracy manualnej

< 1,5 h

Ilość materiału wejściowego     

1 – 100 ng

Liczba reakcji

24

Rodzaj materiału wejściowego

FFPE

Kompatybilność  z systemami   

iSeq100, MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx (moduł naukowy)

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA, RNA

Typy wariantów

CNVs, fuzje genowe, insercje-delecje (indels), SNPs, warianty somatyczne

Gatunek

Człowiek

Metodyka

Sekwencjonowanie amplikonowe

Technologia

Sekwencjonowanie