AmpliSeq for Illumina Cancer Hotspot Panel v2

AmpliSeq for Illumina Cancer Hotspot Panel v2

AmpliSeq for Illumina Cancer Hotspot Panel v2 to zestaw do badania mutacji somatycznych w regionach typu hotspot 50 genów, których powiązania z procesami nowotworowymi zostały naukowo potwierdzone i skatalogowane w bazie COSMIC.

Analiza ok. 2800 mutacji dla 50 onkogenów i genów supresorowych guzów litych
Kompleksowa analiza genów
Zestaw umożliwia analizę ok. 2800 mutacji COSMIC pochodzących z 50 onkogenów i genów supresorowych guzów litych.
Krótki czas przygotowania bibliotek
Czas przygotowania bibliotek nie przekracza jednego dnia. Ilość materiału wejściowego do protokołu to zaledwie 1 ng wysokiej jakości DNA, izolowanego z krwi lub 10 ng DNA z próbek FFPE
Analiza danych
Zastosowanie lokalnego lub chmurowego oprogramowania bioinformatycznego umożliwia wykrycie mutacji somatycznych, o progu częstości 5%.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

5 h

Czas pracy manualnej

< 1,5 h

Ilość materiału wejściowego     

1-100 ng

Liczba reakcji

24

Rodzaj materiału wejściowego

FFPE

Kompatybilność  z systemami   

iSeq100, MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx (moduł naukowy),

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA

Typy wariantów

insercje-delecje (indels), SNPs, warianty somatyczne

Gatunek

Człowiek

Metodyka

Sekwencjonowanie amplikonowe

Technologia

Sekwencjonowanie