AlloSeq cfDNA

AlloSeq cfDNA

AlloSeq cfDNA to nieinwazyjny test zaprojektowany w oparciu o sekwencjonowanie następnej generacji, pozwalający na monitorowanie i ocenę prawdopodobieństwa odrzutu przeszczepionych organów (np. nerka, serce, płuca), poprzez analizę 202 polimorfizmów zlokalizowanych w obrębie ludzkiego genomu. Analiza dotyczy obecności i poziomu wolnokrążącego DNA (cfDNA) dawcy przeszczepionego organu w próbce krwi pobranej od biorcy.
Wynik w ciągu 24 godzin od pozyskania próby cfDNA
Pełna procedura składa się z przygotowania bibliotek NGS z wykorzystaniem PCR typu multipleks, znakowania poszczególnych próbek oraz sekwencjonowania na urządzeniu MiSeq, Illumina.
Dedykowane do panelu AlloSeq cfDNA intuicyjne oprogramowanie
Analiza wyników odbywa się przy pomocy dedykowanego oprogramowania, które pozwala na określenie w badanej próbce procentowego udziału wolnokrążącego DNA pochodzącego od dawcy.
Nieinwazyjna szybka ocena integralności tkanek organu
Na podstawie procentowego udziału cfDNA dawcy w krwiobiegu pacjenta możliwe jest oszacowanie prawdopodobieństwa odrzutu przeszczepu. Taka informacja pomaga wdrożyć odpowiednie środki zaradcze w odpowiednim czasie.
Nowoczesny zaawansowany test molekularny w lokalnym laboratorium genetycznym
Dzięki kompleksowej a jednocześnie prostej do wykonania procedurze, laboratoria zajmujące się analizami związanymi z przeszczepami oraz monitorowaniem pacjentów transplantologicznych, z łatwością mogą wdrożyć AlloSeq cfDNA do rutynowych działań.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

3-4 h

Czas pracy manualnej

2 h

Ilość materiału wejściowego     

10 ng DNA / cfDNA, akceptowane niskie stężenie próby

Liczba reakcji

24

Rodzaj materiału wejściowego

Krew

Kompatybilność  z systemami   

MiniSeq , MiSeq, MiSeqDx (tryb naukowy)

Rodzaj kwasu nukleinowego

cfDNA

Typy wariantów

SNPs,

Gatunek

Człowiek

Metodyka

Sekwencjonowanie amplikonowe

Technologia

Sekwencjonowanie

Materiały do pobrania