10X Visium

10X Visium

Zastosowanie technik sekwencjonowania lub real time PCR pozwala nam uzyskać tylko uśredniony wynik z analizowanej tkanki. Tracone są bardzo cenne informacje dotyczące heterogenności badanego materiału jak również przestrzennego rozkładu subpopulacji komórek na skrawku tkanki.
Visium i Visium CytAssist – spatial analysis
Platforma Visium pozwala uzyskać jeszcze większą ilość informacji z pojedynczego skrawka tkanki. Jednoczesne badana jest heterogenność jak i przestrzenne ułożenie subpopulacji na skrawku, z uwzględnieniem 3 płaszczyzn:
  • morfologii tkanki (barwienie H&E lub immunofluorescencja)
  • ekspresji całego transkryptomu (analiza jakościowa i ilościowa)
  • ekspresji białek powierzchniowych (swoiste przeciwciała znakowane unikalnymi oligonukleotydami)
Dzięki zastosowaniu platformy Visium możliwe jest między innymi porównywanie tkanek prawidłowych ze zmienionymi chorobowo, badać mikrośrodowisko guza nowotworowego, badać infiltrację tkanki komórkami układu immunologicznego. Przestrzenna analiza Visium  jest możliwa dzięki slajdom z naniesionymi unikalnymi sekwencjami nukleotydowymi. Po nałożeniu skrawka tkanki na slajd cały transkryptom jest unikalnie znakowany. Kolejnym etapem jest przygotowanie biblioteki do sekwencjonowania NGS a następnie  sekwencjonowanie. Na podstawie informacji o rozmieszczeniu unikalnych sekwencji na slajdzie oprogramowanie na zdjęcie wybarwionej tkanki nakłada automatycznie obraz z analizy transkryptomu i proteomu. Efekt końcowy możemy określić jako „cyfrową histopatologię”

Do analizy można wykorzystywać:
  • tkanki świeże/mrożone
  • tkanki utrwalone w PFA
  • tkanki FFPE
Visium CytAssist

Kompaktowy instrument zaprojektowany w celu ułatwienia i przyspieszenia analiz Visium, służący do automatycznego transferu wyznakowanego transkryptomu na slajdy z unikalnymi kodami przestrzennymi. Automatyzacja znacznie zwiększa czułość analizy w porównaniu z manualnym transferem i dodatkowo daje nam możliwość analizy białek powierzchniowych. Dzięki zastosowaniu aparatu CytAssist nie jest wymagana optymalizacja tkanek przed eksperymentem.

Specyfikacja ogólna

 

Visium

Visium CytAssist

Ilość jednocześnie analizowanych skrawków

2

2 lub 4

Maksymalna powierzchnia jednego skrawka

42,25 mm2

42,25 mm2 lub 121mm2

Rozdzielczość

1-10 komórek

1-10 komórek

Kompatybilne tkanki

świeża/mrożona, FFPE

utrwalona w PFA, FFPE

Konieczność optymalizacji procesu

tak

nie

Ilość analizowanych transkryptów

cały transkryptom

cały transkryptom

Możliwość analizy białek powierzchniowych

nie

tak