Webinarium: Zawansowane, kompleksowe panele genomowe dla nowotworów szpikowych.

Panele multipleksowe NGS stają się standardowym rozwiązaniem w profilowaniu genomowym nowotworów szpikowych, w tym zespołu mielodysplastycznego, nowotworów mieloproliferacyjnych i ostrej białaczki szpikowej.

Podczas webinarium, Wojciech Swat, dyrektor medyczny działu genomiki nowotworów i patologii molekularnej w GenPath, podzieli się swoimi doświadczeniami z wykorzystania paneli NGS zaprojektowanych w oparciu o technologię AMP (Anchored Multiplex PCR). Zastosowane panele, Archer VariantPlex Myeloid i FusionPlex Myeliod (RUO), pomagają w diagnozie, stratyfikacji ryzyka, ocenie rokowania oraz długoterminowym śledzeniu złośliwych klonów. W prezentacji zostaną również omówione dodatkowe korzyści stosowania paneli NGS. Zaliczyć do nich należy usprawniony przepływ pracy w laboratorium, kompleksowa ocena przy znacznie skróconym czasie oczekiwania na wynik oraz poprawa czułości i swoistości analizy w porównaniu z tradycyjnymi metodami badawczymi, takimi jak PCR/analiza fragmentów i sekwencjonowanie Sangera.

Link do rejestracji