Webinarium: Wykorzystanie sekwencjonowania pojedynczych komórek na modelach mysich do badania śmiertelności związanej z COVID-19.

Dzięki elastycznym i skalowanym rozwiązaniom technologicznym, dostęp do badań na poziomie pojedynczych komórek nie stanowi już bariery uniemożliwiającej dokonywania przełomowych odkryć w wielu dziedzinach naukowych.

Dołącz do webinarium organizowanego przez Illumina oraz Parse Bioscience, podczas którego, dr Benjamin Ostendorf przedstawi wyniki swoich badań dotyczących roli i wpływu APOE na śmiertelność wywołaną COVID-19 u myszy. W trakcie webinaru kompleksowo omówiona zostanie preparatyka, sekwencjonowanie oraz analiza danych materiału pochodzącego z pojedynczej komórki.

https://thepathologist.videomarketingplatform.co/using-single-cell-sequencing-to/join?utm_source=ilmnsocial