Webinarium.

Jeśli jesteś zainteresowany zarządzaniem procesem automatyzacji i przechowywania próbek w swoim laboratorium weź udział w webinarum “Seamless Solutions: Streamline your Automation & Storage Workflows with Hamilton”, które rozpocznie się 12 września o godz. 8:00. Podczas spotkania Taylor Dibble i Phillip Darden z firmy Hamilton omówią następujące zagadnienia:

  • Źródła ryzyka i nieefektywności w laboratoriach, które oddzielają proces zautomatyzowanego przygotowania próbek od ich przechowywania.
  • Sposoby w jaki laboratoria mogą uprościć oraz zintegrować proces automatyzacji i przechowywania próbek.
  • Rozwiązania umożliwiające pełną automatyzację procesu, od otwierania probówek, przez pipetowanie, po przechowywanie.

https://www.linkedin.com/events/seamlesssolutions-upgradeyourau7095049751749939201/about/