Szkolenia Illumina

Sekwencjonowanie nowej generacji to fascynująca technologia która umożliwia naukowcom wykonywanie wielu różnych badań na poziomie, który przez bardzo długi czas nie był dostępny ze względu na ograniczenia technologiczne. W wyniku postępu naukowego i technologicznego, ograniczenia te zostały bardzo mocno zredukowane i umożliwiły implementacje NGS (next generation sequencing) we własnych badaniach. Jedyną lukę którą należało wypełnić, to luka informacyjna która mogła uniemożliwić właściwe zrozumienie możliwości technologii sekwencjonowania nowej generacji. Zarówno firma Illumina oraz Analityk Genetyka, starają się kłaść duży nacisk na edukację w tym obszarze i promocję wykorzystania tej technologii. Aby temu sprostać organizujemy różnego rodzaju szkolenia, seminaria oraz spotkania on-line.

Jedną z takich inicjatyw jest między innymi cykl szkoleń dla osób które nie maiły do tej pory styczności z technologią sekwencjonowania nowej generacji, pozwalające na wprowadzenie do tematu. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje z podziałem na główne obszary tematyczne.

 

 

- Wprowadzenie do sekwencjonowania następnej generacji : DNA.

Opis: Omówienie pełnej procedury sekwencjonowania DNA z wykorzystaniem NGS (przygotowanie biblioteki, techniczne aspekty funkcjonowania sekwenatorów, analiza danych). Szkolenie pozwoli na przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu planowania projektów sekwencjonowania i wdrażania ich do własnej pracy badawczej.

Rodzaj szkolenia: Wirtualne szkolenie – 3 spotkania po około 3,5 godziny każde.

Dostępne terminy : 05-07.05.2021

Język szkolenia : Angielski.

Cena : kontakt w celu uzyskania informacji : biuro@analitykgenetyka.pl

- Wprowadzenie do sekwencjonowania następnej generacji : RNA.

Opis: Omówienie dostępnych rozwiązań pozwalających na sekwencjonowanie RNA z wykorzystaniem NGS. Cel tego szkolenia to przekazanie praktycznych informacji o analizach RNA użytkownikom rozpoczynającym swoją przygodę z sekwencjonowaniem następnej generacji.

Rodzaj szkolenia : Wirtualne szkolenie – 3 spotkania po około 3,5 godziny każde.

Dostępne terminy : 17-19.05.2021

Język szkolenia : Angielski.

Cena : kontakt w celu uzyskania informacji : biuro@analitykgenetyka.pl

- Wprowadzenie do sekwencjonowania następnej generacji w patologii molekularnej.

Opis : Przedstawienie dostępnych rozwiązań NGS możliwych do zaimplementowania w laboratoriach i pracowniach patologii molekularnej. Zakres zajęć to między innymi wskazanie podstawowych różnic pomiędzy tradycyjnymi metodami a NGS, projektowanie eksperymentów w odniesieniu do próbek typu FFPE, wprowadzenie do analizy danych itp.

Rodzaj szkolenia : Wirtualne szkolenie – 3 spotkania po około 3,5 godziny każde.

Dostępne terminy : 10-12.05.2021

Cena : kontakt w celu uzyskania informacji : biuro@analitykgenetyka.pl

- Wprowadzenie do sekwencjonowania następnej generacji dla mikrobiologów.

Opis : Podczas kursu będzie można zdobyć wiedzę pozwalającą na implementację technologii NGS w laboratoriach mikrobiologicznych. Zakres informacji to między innymi porównanie tradycyjnych metod wykorzystywanych w mikrobiologii z NGS, przedstawienie dostępnych rozwiązań, szczegółowy opis procedur, wprowadzenie do analizy danych itp.

Rodzaj szkolenia : Wirtualne szkolenie – 3 spotkania po około 3,5 godziny każde.

Dostępne terminy : 25-26.03.2021  oraz 10-11.06.2021

Cena : kontakt w celu uzyskania informacji : biuro@analitykgenetyka.pl