Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do lektury naszego najnowszego newslettera. Tym razem główne tematy dotyczą nowości w portfolio Illumina.
Między innymi pojawią się informacje o kitach z certyfikacją CE IVD do przygotowywania bibliotek ukierunkowanych, funkcjonujących w oparciu o hybrydyzację z sondami ale także ciekawe modyfikacje sekwenatorów NextSeq 1000/2000 w kontekście nowych, dostępnych kitów do sekwencjonowania i platformy DRAGEN Bio-IT.
Życzmy miłej lektury
Seria wykładów w ramach European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases związanych z wykorzystaniem genomiki oraz sekwencjonowania następnej generacji w obszarze metagenomiki klinicznej, identyfikacji patogenów odpowiedzialnych za choroby układu oddechowego oraz badaniach mikrobiomu ludzkiego.
 Seria wykładów w ramach European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Nagranie w ramach konferencji MedLab dotyczące medycyny precyzyjnej u dzieci, ze szczególnym naciskiem na temat wykorzystania szybkiego sekwencjonowania pełnych genomów do badań przesiewowych i diagnostyki noworodków.
 Nagranie w ramach konferencji MedLab dotyczące medycyny precyzyjnej u dzieci
Nagranie na żądanie z sympozjum THE MORE – Multiomics Research Event. W udostępnionym materiale, wiodący naukowcy dyskutują o wykorzystaniu podejścia multiomicznego w swoich badaniach i wskazują jakie są kluczowe czynniki wpływające na skuteczne wykorzystanie tego rodzaju rozwiązań i implementację uzyskanych wyników w badaniach klinicznych, między innymi w chorobach o złożonym podłożu.
 Nagranie na żądanie z sympozjum THE MORE – Multiomics Research Event
Test TruSight Oncology 500 HRD jest rozwiązaniem opartym na sekwencjonowaniu następnej generacji które wykorzystuje możliwości technologii NGS firmy Illumina i zatwierdzonej technologii HRD firmy Myriad Genetics, umożliwiając laboratorium wykrywanie niestabilności genomowej i jednoczesną analizę ponad 500 genów, w tym genów istotnych dla statusu HRD. HRD jest sygnaturą genomową używaną do opisania sytuacji, w której komórki nie są w stanie skutecznie naprawić przerwania dwuniciowego DNA. W takim przypadku, komórki polegają na ...
Zestaw Illumina DNA Prep with Enrichment Dx to rozwiązanie zgodne z europejską dyrektywą EU IVDR 2017/746 i zaprojektowane do aplikacji ukierunkowanego sekwencjonowania w laboratoriach zajmujących się badaniami diagnostycznymi. Dzięki swoim właściwościom, Illumina DNA Prep with Enrichment Dx umożliwia naukowcom i diagnostom elastyczne podejście w przygotowaniu bibliotek NGS z różnymi opcjami wyboru paneli wzbogacających o różnym zakresie analizy. Łatwa procedura implementacyjna pozwala na to aby każde laboratorium mogło z łatwością dokonać przekształcenia swoich standardowych szlaków preparatycznych w szlaki odpowiadające nowym regulacjom w zakresie badań genetycznych.
Illumina DNA Prep with Enrichment Dx jest kompatybilne z panelami sond dostarczonych przez użytkownika, które spełniają wymagane specyfikacje, w tym panele typu „custom” o różnej wielkości a także gotowe panele ukierunkowane na ...
Systemy NextSeq 1000/2000 to sekwenatory wyposażone w aż 75 innowacji dotyczących konstrukcji, zawansowanych odczynników, uproszczonych rozwiązań bioinformatycznych i intuicyjnego przepływu pracy. Wszystkie te usprawnienia w momencie projektowania tych urządzeń miały pozwolić na redukcję kosztów sekwencjonowania, zwiększenie rozdzielczości a także umożliwienie jak najszerszego spektrum aplikacji oraz rozwijanie kolejnych...

Telefon: 22 552 67 16

Email: biuro@analitykgenetyka.pl

Analityk Genetyka Unrug Wójtowicz Sp. k.
Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa

tel. aplikacje:
+48 22 299 50 30

www.analitykgenetyka.pl