Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem, w którym zawarliśmy najważniejsze informacje dotyczące możliwości wykorzystania sekwencjonowania następnej generacji w walce przeciwko COVID-19. Mamy nadzieję, że przygotowane treści okażą się dla Państwa wartościowe i zaowocują nowymi pomysłami na implementację technologii NGS we własnych laboratoriach w celu głębszego poznania i charakterystyki SARS-CoV-2. Zapraszamy!
50% na odczynniki illumina
dla projektów COVID-19!
Obecna sytuacja skłoniła wiele ośrodków naukowych do włączenia się w badania nad wirusem SARS-CoV-2 w celu pogłębienia wiedzy o tym globalnym problemie i znalezienia skutecznego rozwiązania. To słuszna i ważna inicjatywa. Aby wesprzeć takie działania, Illumina oferuje możliwość skorzystania z wyjątkowej promocji na materiały eksploatacyjne które będą wykorzystane w celu realizacji projektów powiązanych z pandemią COVID-19. Dotyczy to zarówno podstawowych odczynników do sekwencjonowania jak i również tych do przygotowywania bibliotek NGS.
Akcja promocyjna jest ograniczona czasowo. Zamówienia muszą zostać złożone do dnia 30 czerwca 2020 roku, natomiast dostawa złożonych zamówień do końca bieżącego roku. Wartość zamówienia nie może przekroczyć równowartości 100 tysięcy USD.
Szczegółowe informacje o warunkach promocji
Respiratory Virus Oligos Panel
Najnowszy panel do detekcji i charakterystyki wirusów (ponad 30) wywołujących zakażenia układu oddechowego, w tym także SARS-CoV-2. Rozwiązanie zaprojektowano w oparciu o technikę wzbogacania poprzez hybrydyzację z sondami, w tym przypadku kombinację Nextera Flex for Enrichment oraz Respiratory Virus Oligos Panel (7800 sond). Połączenie to gwarantuje przygotowanie bibliotek w szybki i łatwy sposób, miedzy innymi dzięki innowacyjnemu podejściu do procesu tagmentacji na kulkach.
Pełna procedura sprowadza się do następujących etapów: ekstrakcji RNA, odwrotnej transkrypcji do cDNA, przygotowania bibliotek i sekwencjonowania. Analiza wyników odbywa się przy wykorzystaniu oprogramowania dostępnego na sekwenatorze (Local Run Manager) lub Explify (IDbyDNA). Dodatkowo można skorzystać z darmowego dostępu do SARS-CoV-2 NGS Data Toolkit (BaseSpace) i aplikacji wspierających analizę.
Więcej informacji
AmpliSeq for Illumina SARS-CoV-2
Research Panel
Panel zawierający 247 par primerów, podzielonych na 2 reakcje multipleks PCR (pierwsza pula 125 amplikonów, 2 pula 122 amplikony) pozwalających na prawie pełne (powyżej 99%) pokrycie sekwencji genomu SARS-CoV-2.
Dzięki optymalnym wymaganiom dotyczącym głębokości sekwencjonowania (tylko 250 000 odczytów na jedną próbkę), AmpliSeq for Illumina SARS-CoV-2 Research Panel z łatwością można wykorzystać na sekwenatorach charakteryzujących się najmniejszą przepustowością, typu iSeq czy MiniSeq lub przy większym napływie próbek na MiSeq lub NextSeq 500/550.
Dodatkowe komponenty do przygotowania bibliotek w technologii AmpliSeq for Illumina wymagane do przeprowadzenia pełnej procedury :
  • AmpliSeq Library PLUS (dostępne zestawy na 24,96 i 384 reakcji)
  • AmpliSeq CD Indexes
  • AmpliSeq cDNA Synthesis for Illumina
Więcej informacji
TruSeq Stranded Total RNA Library Prep Gold
Sprawdzona i kompleksowa metoda, zapewniająca szczegółowy wgląd w genom wirusa. Procedura oparta o technologię TruSeq z zastosowaniem deplecji mitochondrialnego i cytoplazmatycznego RNA.
Zaletą proponowanego rozwiązania jest możliwość uzyskania pełnej sekwencji genomu oraz informacji o infekcjach współistniejących oraz reakcji gospodarza. Rekomendowane ilości odczytów na jedną analizowaną próbkę, determinuje w głównej mierze rodzaj materiału wejściowego. W przypadku kultur wirusowych wartość ta wynosi 0,5 miliona, natomiast dla wymazów jest to 10 milionów.
Poszczególne etapy procedury: ekstrakcja RNA, deplecja mitochondrialnego i cytoplazmatycznego RNA, przygotowanie bibliotek w technologii TruSeq, sekwencjonowanie z wykorzystaniem odczytów 2 x 76 pz, analiza danych.
Więcej informacji
Analiza dużych zbiorów danych, może okazać się skomplikowana bez dostępu do odpowiednich narzędzi. Takich narzędzi, które w sposób intuicyjny poprowadzą nas przez całą ścieżkę biegnącą od surowych plików do finalnego etapu czyli poznania odpowiedzi na postawione pytania.
Aby ułatwić poszukiwanie odpowiedzi na pytania postawione w kontekście pandemii COVID-19, Illumina oferuje darmowy dostęp do niektórych aplikacji, działających w środowisku BaseSpace. Proponowane rozwiązanie zalecane są ośrodkom, które swoje badania skupiają wokół detekcji i identyfikacji SARS-CoV- 2, śledzenia ścieżek pandemii w skali globalnej, określania tempa ewolucji wirusa czy określania czynników mogących mieć wpływ na efektywność stosowanych w przyszłości szczepionek i terapii leczniczych.
Aplikacje, z których można korzystać zupełnie za darmo do końca października 2020, to: DRAGEN RNA Pathogen Detection oraz DRAGEN Metagenomics ułatwiające detekcję SARS-CoV-2, a także SRA Import App i GISAID Submission App pozwalające na udostępnianie efektów swojej pracy w ramach globalnych baz danych.
Idea, która stoi za tym pomysłem, związana jest z potrzebą wymiany wiedzy i międzynarodowej współpracy, której efektem będzie znacznie szersza perspektywa oceny problemu i możliwość przedstawienia najlepszych rozwiązań.
Więcej informacji
Telefon : 22 552 67 16
Email : biuro@analitykgenetyka.pl

Adres:

Analityk Genetyka sp. z o. o. sp. k.

Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

tel.: +48 22 552 67 16

fax: +48 22 552 67 30


tel. aplikacje:
+48 22 299 50 30

www.analitykgenetyka.pl