Dni Aplikacyjne Illumina
15 maja br. w Warszawie odbyło się spotkanie aplikacyjne Użytkowników systemów Illumina zorganizowane przez zespół firm Analityk, Analityk Genetyka oraz Illumina, Inc., pod auspicjami Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej Stowarzyszenie.
Spotkanie poświęcone zostało zagadnieniom związanym z onkologią. Wykłady odnosiły się zarówno do nowości preparatycznych (zestawy do przygotowania bibliotek) oferowanym przez Illuminę, badań prowadzonym przez czołowe polskie jednostki medyczne jak ...

rozwiń

Łączona analiza DNA/RNA w badaniach nowotworów dziecięcych.
Jednym z obszarów wykorzystujących rozwój technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS) jest niewątpliwie onkologia. Poprzez łączenie dostępnych narzędzi analitycznych oraz wiedzy, klinicyści i naukowcy nieustannie poszukują rozwiązań ułatwiających zrozumienie tak złożonego problemu, jakim są schorzenia onkologiczne. To dzięki badaniom z obszaru genomiki, transkryptomiki wspieranych poprzez nowoczesne rozwiązania bioinformatyczne, obserwowany jest postęp w diagnostyce oraz leczeniu nowotworów u dorosłych. A jak to zagadnienie przedstawia się w przypadku nowotworów...

rozwiń

Projektowanie paneli Custom RNA w technologii AmpliSeq
AmpliSeq for Illumina to panele genetyczne NGS oparte o technologię multiplex PCR, oferujące szeroką gamę możliwości aplikacyjnych. Wśród proponowanych opcji znajdują się gotowe zestawy pozwalające na analizę mutacji dla określonych schorzeń genetycznych, jak również rozwiązania autorskie inaczej „custom”, umożliwiające wybór regionu do sekwencjonowania. Technologia AmpliSeq została uzupełniona o przygotowywanie autorskich paneli również na poziomie RNA.
Oto dlaczego warto pomyśleć o wykorzystaniu panelu AmpliSeq custom RNA w swoim laboratorium:
AmpliSeq for Illumina Custom RNA Panel is part of a comprehensive, integrated sequencing solution from amplicon design to data analysis.
- Możliwość analizy ekspresji dla dużej liczby genów podczas jednej procedury. Zakres liczby amplikonów dla jednej reakcji PCR mieści się w zakresie od 12 do 1200 amplikonów, a maksymalna skala multipleksacji...

rozwiń

Devyser Chimerism for NGS
Devyser Chimerism to nowe rozwiązanie dedykowane do weryfikacji i monitorowania poziomu chimeryzmu po przeszczepach krwiotwórczych komórek macierzystych. Badanie to jest kluczowe dla określania procentowego udziału komórek dawcy, które występują u biorcy po przeszczepie. Tak pozyskane informacje, mogą posłużyć do przewidywania wznowy choroby (np. białaczki) oraz szacowania ryzyka odrzucenia przeszczepionych komórek.
Kluczowe zalety tego rozwiązania to :
- wysoka czułość w przypadku chimeryzmu mieszanego, która pozwala na...

rozwiń

The markers are distributed across 17 chromosomes
Applied Bionformatics and Public Health Microbiology
05-07.06.2019, Hinxton, UK

https://bit.ly/2VRymGH

Applied Bionformatics and Public Health Microbiology
15-18.06.2019, Gothenburg, Szwecja

https://2019.eshg.org/

Adres:

Analityk Genetyka sp. z o.o. sp.k.

Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

tel.: +48 22 552 67 16

fax: +48 22 552 67 30


tel. aplikacje:
+48 22 299 50 30

www.analitykgenetyka.pl