Analiza RNA
nowości w ofercie Illumina.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi nowych produktów w naszej ofercie związanych z analizami RNA – od tych ukierunkowanych, po dotykające pełnych transkryptomów. W przedstawionych poniżej opisach, staraliśmy się podkreślić i wskazać zalety tych rozwiązań w odniesieniu do zmian które nastąpiły w obszarze doświadczeń użytkownika w porównaniu z dotychczas dostępnymi propozycjami.
Zachęcamy do zagłębienia się w ten temat i do kontaktu w przypadku pojawiających się pytań. Dodatkowo, chcielibyśmy poinformować o możliwości skorzystania z wyjątkowego rabatu w wysokości do 35%, na pierwsze zamówienia produktów wskazanych poniżej. Zapraszamy!
Illumina RNA Prep with Enrichment
Ukierunkowane sekwencjonowanie RNA to ekonomiczne podejście do analiz skupiających się wokół sprecyzowanego zestawu genów w odniesieniu do np. ich poziomów ekspresji lub zachodzących fuzji.
D chnologią umożliwiającą takie podejście jest miedzy innymi hybrydyzacja specyficznie zaprojektowanych sond z materiałem podlegającym analizie. Kombinacja takiego podejścia z zastosowaniem tagmentacji na kulkach zapewnia wyjątkowo szybką procedurę przygotowania bibliotek NGS w oparciu o ...
Rozwiń
Illumina Stranded Total RNA Prep with Ribo-Zero Plus
Transkryptomika związana jest z analizą pełnego zestawu transkryptów obecnych w danej komórce lub tkance w określonym momencie. Obejmuje to kodujące oraz niekodujące RNA mające udział w prawidłowym funkcjonowaniu komórki. Analiza związana z tym rodzajem kwasów nukleinowych może dostarczyć informacji między innymi o ekspresji, nowych i znanych transkryptach czy o alternatywnych wariantach składania powstałych w wyniku potranskrypcyjnych modyfikacji mRNA. Kompleksowość takiej procedury otwiera drogę do ogromnej ilości danych które mogą być pozyskane dzięki użyciu odpowiednich narzędzi gwarantujących wyniki o doskonałych metrykach związanych z jakością odczytów czy ...
Rozwiń
Illumina Stranded mRNA Prep
Sekwencjonowanie mRNA z wykorzystaniem NGS niesie ze sobą wiele korzyści i ma znaczącą przewagę nad innymi metodami (nie związanymi z NGS). Taką przewagą niewątpliwie jest możność projektowania eksperymentów bez potrzeby wcześniejszej znajomości analizowanego transkryptomu. Dodatkowo, aby wyważyć stosunek ilości uzyskanych danych do poniesionych kosztów inwestycyjnych, bardzo często naukowcy skupiają się tylko na regionach kodujących. Odpowiedzią która może sprostać takim potrzebom jest Illumina Stranded mRNA Prep, czyli najnowsze rozwiązanie udostępnione przez Illumina, zoptymalizowane pod kątem ...
Rozwiń

Adres:

Analityk Genetyka sp. z o. o. sp. k.

Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

tel.: +48 22 552 67 16

fax: +48 22 552 67 30


tel. aplikacje:
+48 22 299 50 30

www.analitykgenetyka.pl