LeviCell – pierwsza na świecie technologia separacji komórek bez potrzeby barwienia i znakowania.
W obszarze biologii molekularnej wyniki przeprowadzanych eksperymentów zależą w bardzo dużym stopniu od jakości użytego materiału wstępnego. Próbki o niskiej jakości, np. zawierające wysoki udział martwych komórek lub zanieczyszczeń, doprowadzą do wyników ograniczających interpretację. W efekcie, zaburzony obraz może wymagać powtórzenia całego eksperymentu.
Dzięki wykorzystaniu platformy LeviCell do separacji komórek, problem z niską jakością materiału wejściowego służącego do dalszych analiz, może zostać zminimalizowany. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii lewitacji, która nie wymaga dodatkowego znakowania lub barwienia. Główna zaleta takiego podejścia to wzbogacenie komórek docelowych bez wpływu na ich ekspresję lub pierwotną reprezentację populacji. Tradycyjne metody wykorzystywane takie jak np. cytometria, kulki magnetyczne, oczyszczanie gradientowe nie zawsze są gwarantem wydajnego i skutecznego wzbogacania docelowej populacji komórek. Typowe problemy, z którymi zmagają się naukowcy stosujący wspomniane metody to m.in. zmiany profilu ekspresji komórek poprzez stosowanie czynników stresogennych w postaci np. wysokiego ciśnienia oraz zmiany dotyczące sygnalizacji wewnątrzkomórkowej indukowanej przez przeciwciała (Van Den Brink i in., 2017).
Jeżeli zmagasz się z podobnymi trudnościami i szukasz na nie rozwiązania, zachęcamy do zapoznania się z działaniem platformy LeviCell.
Nie wiesz czy platforma LeviCell sprawdzi się w Twoich projektach naukowych? Zobacz popularne aplikacje!
Zastanawiasz się czy konkretny rodzaj materiału jest
kompatybilny z platformą LeviCell?
Sprawdź listę przykładowych opcji i zastosowań.
Telefon : 22 552 67 16
Email : biuro@analitykgenetyka.pl

Adres:

Analityk Genetyka sp. z o. o. sp. k.

Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

tel.: +48 22 552 67 16

fax: +48 22 552 67 30


tel. aplikacje:
+48 22 299 50 30

www.analitykgenetyka.pl