Efektywna i szybka izolacja RNA dla diagnostyki
SARS-CoV-2.
Maksymalizowanie efektywności procedur laboratoryjnych, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów jakości, to oczywista potrzeba każdego diagnosty. Tym bardziej, gdy od tych procedur i ich optymalizacji może zależeć ludzkie zdrowie i życie. Czynnikami wpływającymi na skalę efektywności mogą być miedzy innymi: maksymalna przepustowość, niezbędne czynności manualne, możliwość automatyzacji, stopień skomplikowania czy podatność na generowanie błędów. Dostęp do narzędzi molekularnych, które umożliwiają szybki, prosty oraz skuteczny proces analizy, staje się kluczowy w obliczu niestandardowych warunków, które narzuca panująca obecnie pandemia.
Rozwiązaniem wpisującym się w powyższe założenia jest nowość firmy Magtivio, zestaw MagSi-NA Pathogens, służący do izolacji materiału genetycznego (DNA oraz RNA) różnego rodzaju patogenów (również SARS-CoV-2).
Kluczowe cechy MagSi-NA Pathogens to:
• Wysoka wydajność izolacji kwasów nukleinowych z materiału rożnego pochodzenia, między innymi z wymazów z jamy ustnej i jamy nosowo-gardłowej, krwi a także innych płynów ustrojowych i tkanek. Rozwiązanie dostosowano do „lepkich” i trudnych do procesowania lizatów.
• Krótki protokół z wykorzystaniem kulek magnetycznych (poniżej 40 minut dla 96 próbek). Zestaw eliminuje potrzebę stosowania fenolu/chloroformu, precypitacji w alkoholu oraz czasochłonnego wirowania i separacji na kolumienkach.
• Minimalne koszty inwestycji w dodatkowe urządzenia laboratoryjne. Proces ekstrakcji obywa się z udziałem standardowego wyposażenia, między innymi pipet, inkubatora czy bloku magnetycznego.
• Możliwość automatyzacji na najbardziej powszechnych platformach do izolacji kwasów nukleinowych – TECAN, Hamilton oraz innych, które posiadają w swoim wyposażeniu separatory magnetyczne. W przypadku urządzeń KingFisher, bardzo łatwy sposób optymalizacji protokołu polegający na instalacji przygotowanego pliku i wymagający minimalnego wkładu użytkownika w uruchomienie urządzenia.
• Kompatybilność z aplikacjami typu qPCR, qRT-PCR, izotermiczna amplifikacja itp.
• Elastyczność w doborze różnych formatów opakowań, również takich, które będą stanowić gwarancję dostępności odczynników w dłuższej perspektywie czasowej (np. na 25 tysięcy procedur izolacji RNA).
Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji o dostępności produktu, terminie realizacji i możliwości uzyskania darmowych próbek w celach ewaluacyjnych.
Telefon : 22 552 67 16
Email : biuro@analitykgenetyka.pl

Adres:

Analityk Genetyka sp. z o. o. sp. k.

Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

tel.: +48 22 552 67 16

fax: +48 22 552 67 30


tel. aplikacje:
+48 22 299 50 30

www.analitykgenetyka.pl