Sekwencjonowanie SARS-CoV-2

Szanowni Użytkownicy platform Illumina,

Poniżej prezentujemy informację o dostępnych produktach do wykrywania mutacji i charakterystyki RNA wirusa SARS-CoV-2. Oprócz krótkiego opisu, znajdą tu Państwo informacje o zalecanych do danej preparatyki sekwenatorach oraz liczbie analizowanych prób, a także odnośniki do stron producenta.

Respiratory Virus Oligos Panel V2

Wykorzystujący sekwencjonowanie następnej generacji w technologii Illumina panel Respiratory Virus Oligo to wysoce czuła detekcja i charakterystyka najpopularniejszych wirusów oddechowych w tym szczepów koronowirusa. Panel zawiera sondy oligonukleotydowe wykorzystywane do wzbogacania prób w oparciu o hybrydyzację. Metoda ze względu na zastosowana technologię jest wysoce efektywna nawet w stosunku do wysoce mutagennych regionów pozwalając na wykrywanie szybko ewoluujących wirusów RNA. Metodyka przygotowania bibliotek przystosowana do automatyzacji.

 

 

Zestaw kompatybilny z następującymi sekwenatorami Illumina

  • NextSeq500/550 – do 384 prób w jednym cyklu pracy
  • MiSeq – do 25 prób w jednym cyklu pracy
  • MiniSeq – do 25 prób w jednym cyklu pracy

Wymagana ilość próby: 10-100 ng

Więcej informacji

AmpliSeq for Illumina SARS-CoV-2 Research Panel

Wykorzystujący sekwencjonowanie następnej generacji w technologii Illumina panel AmpliSeq for Illumina SARS-CoV-2 to zestaw zawierający 247 amplikonów w 2 pulach celujących w genom wirusa SARS-CoV-2. Panel charakteryzuje się 99% pokryciem genomu koronowirusa (ok. 30kb) oraz czułością w stosunku do wszystkich potencjalnych serotypów wirusa.

Zestaw kompatybilny z następującymi sekwenatorami Illumina

  • NextSeq500/550 – do 384 prób w jednym cyklu pracy
  • MiSeq – do 100 prób w jednym cyklu pracy
  • MiniSeq – do 100 prób w jednym cyklu pracy

Wymagana ilość próby: 1-100 ng

Więcej informacji

COVIDSeq Test

Wykorzystujący sekwencjonowanie następnej generacji w technologii Illumina COVIDSeq to oparty o amplikony zestaw zaprojektowany do wykrywania mutacji i charakterystyki RNA wirusa SARS-CoV-2. Zestaw dedykowany dla laboratoriów identyfikujących i śledzących pojawianie się i rozprzestrzenianie nowych szczepów wirusa SARS-CoV-2. COVIDSeq wykorzystuje zmodyfikowaną wersję powszechnie dostępnego protokołu ARTIC multiplex PCR. Protokół umożliwia skalowanie liczby prób do 3072 w jednej reakcji sekwencjonowania i uzyskania wyników w 12 godzin.

Zestaw kompatybilny z następującymi sekwenatorami Illumina

  • NextSeq 500/550 – do 384 prób w jednym cyklu pracy
  • NovaSeq 6000 – do 3071 prób w jednym cyklu pracy (2 flowcell)

Więcej informacji