TruSight Cancer

TruSight Cancer

TruSight Cancer został zaprojektowany przy współpracy z ekspertami w dziedzinie genomiki nowotworów. Zestaw umożliwia sekwencjonowanie wybranych regionów 94 genów i 284 jednonukleotydowych polimorfizmów (SNPs), związanych z predyspozycjami do nowotworów.

TruSight Cancer został zaprojektowany przy współpracy z ekspertami w dziedzinie genomiki nowotworów

Sondy wzbogacające TruSight Cancer kompatybilne z zestawem do przygotowania bibliotek Illumina DNA Prep with Enrichment

Zestaw wystarcza na cztery reakcje wzbogacania. TruSight Cancer jest kompatybilny z TruSight Rapid Capture.
Zestaw wystarcza na cztery reakcje wzbogacania. TruSight Cancer jest kompatybilny z TruSight Rapid Capture.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

1,5 dnia

Czas pracy manualnej

5 h

Ilość materiału wejściowego     

50 ng

Liczba reakcji

Do 96

Kompatybilność  z systemami   

MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx in Research Mode, NextSeq 500, NextSeq 550

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA

Typy wariantów

Warianty germinalne

Gatunek

Człowiek

Metodyka

Celowane wzbogacanie, celowane sekwencjonowanie DNA

Technologia

Sekwencjonowanie