TruSeq DNA PCR-Free

TruSeq DNA PCR-Free

Kompletny zestaw do przygotowywania bibliotek w kierunku sekwencjonowania całogenomowego.

Zestaw TruSeq DNA PCR-Free umożliwia prostą i kompletną preparatykę w aplikacjach sekwencjonowania całych genomów.

Odpowiedni do analiz szerokiego spektrum organizmów od małych genomów jak bakterie do pełnych genomów ludzkich. Zestaw oferuje:

  • skróconą, pozbawioną etapu żelowego preparatykę bez wykorzystywania etapu PCR
  • możliwość sekwencjonowania trudnych i wymagających regionów
  • doskonałą jakość pokrycia do szczegółowej analizy genomu

Zestaw umożliwia również doskonałe pokrycie regionów powszechnie uważanych za trudne, jak regiony bogate w pary GC, promotory oraz sekwencje powtarzalne.

Preparatyka jest dostosowywalna do szerokiego zakresu długości odczytu aby umożliwić jej wykorzystanie we wszystkich sekwenatorach Illumina.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

5 h

Czas pracy manualnej

4 h

Ilość materiału wejściowego     

1ug DNA

Mechanizm działania

Fragmentacja mechaniczna (Covaris) i ligacja adapterów. Brak PCR i brak żelu.

Multipleksowanie

Do 24 pojedynczo, 96 kombinowanych (CD), 24 unikalnych podwójnych oraz 96 unikalnych podwójnych kombinowanych

Kompatybilność  z systemami   

MiniSeq, MiSeq, MiSeq, MiSeqDx w trybie RUO, HiSeq 3000, HiSeq 4000, NextSeq 1000, NextSeq 2000, NextSeq 500, NextSeq 550, NovaSeq 6000

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA

Próby specjalne

Brak kompatybilności z FFPE

Gatunek

Kompatybilny z większością dużych genomów DNA

Metodyka

Genotypowanie przez sekwencjonowanie, sekwencjonowanie typu shotgun, sekwencjonowanie całogenomowe

Technologia

Sekwencjonowanie

Automatyzacja

Automatyczne stacje pipetujące