SageHLS HMW Library System

SageHLS HMW Library System
SageHLS High Molecular Weight (HMW) Library System to platforma pozwalająca na efektywne pozyskanie wysokocząsteczkowego DNA wprost z zawiesiny komórek eukariotycznych

SageHLS High Molecular Weight (HMW) Library System to platforma pozwalająca na efektywne pozyskanie wysokocząsteczkowego DNA wprost z zawiesiny komórek eukariotycznych, prób krwi, homogenatów tkankowych lub hodowli bakteryjnych. Urządzenie pozwala na enzymatyczną obróbkę pozyskanego DNA,  a następnie rozdzielenie preparatu na 6 frakcji różniących się masą molekularną fragmentów DNA.

W określonych przedziałach kasety żelowej Sage HLS w kontrolowanej temperaturze oraz pod wpływem właściwego napięcia elektrycznego zachodzą kolejno 3 etapy:

 1. liza komórek której towarzyszy usuwanie białek oraz krótkich fragmentów kwasów  nukleinowych
 2. zależnie od obranego protokołu celowane lub losowe (random) trawienie enzymatyczne preparatu DNA
 3. frakcjonowanie wysokocząsteczkowych DNAoraz pozyskiwanie  frakcji  zróżnicowanych względem  długości fragmentów DNA.

Główne zastosowania urządzenia:

 • Frakcjonowanie długich cząsteczek DNA (HMW DNA) pozyskiwanych bezpośrednio z komórek – preparatyka  bibliotek typu long-range
 • LS-CATH™ (Cas9-Assisted Targeting of Chromosome Segments)- selekcja wybranych loci lub zestawów pełnej długości natywnych sekwencji określonych genów
 • Automatyzacja procesu przygotowania bibliotek - preparatyka w trybie single well

Zalety systemu:

 • Ekstrakcja cząsteczek DNA w warunkach niepowodujących ich degradacji
 • Zależnie od potrzeb enzymatyczna fragmentacja DNA przebiega w kontrolowany sposób
 • Możliwość pracy z 4 próbami jednocześnie
 • Możliwość uzyskania z pojedynczej próby do 6 frakcji różniących się długością fragmentów DNA
 • Elektroforetyczna migracja HMW DNA do docelowych przedziałów kaset i pozyskiwanie wybranych frakcji DNA w buforze.

 Więcej informacji: http://www.sagescience.com/products/sagehls/

Specyfikacja

Zakres rozdziału DNA: cząsteczki o wielkości do 2 mln pz

Maksymalna liczba prób do jednoczesnego frakcjonowania:  4  w jednym cyklu pracy urządzenia

Maksymalna ilość frakcji z jednej próby:

Wymiary urządzenia:   33 cm x 31 cm x 25 cm