NextSeq 500/550

NextSeq 500/550
NextSeq™ 500 to pierwszy wysokoprzepustowy sekwenator osobisty do sekwencjonowania całych genomów, egzomów oraz transkryptomów. W opcji 550 z możliwością skanowania macierzy

NextSeq™ 500 to pierwszy personalny sekwenator o dużej przepustowości. Pozwala na sekwencjonowanie nawet do 120 Gb w jednym cyklu pracy, zapewniając jednocześnie szybkość i prostotę obsługi oraz koszty porównywalne z obecnymi na rynku personalnymi systemami NGS. System NextSeq™ 500 umożliwia dostęp do pełnego wachlarza aplikacji NGS, w tym sekwencjonowania całych genomów, egzomów czy transkryptomów w pojedynczej reakcji. Jego elastyczność pozwala na szybkie przełączanie między różnymi aplikacjami oraz dostosowanie ilości generowanych danych do potrzeb eksperymentu (tryb pracy wysoko- i średnioprzepustowy). NextSeq™ 500 nie wymaga specjalistycznego sprzętu dodatkowego i sprawia, że nawet niewielkie laboratoria bez dużego doświadczenia w sekwencjonowaniu mogą skorzystać z dowolnej aplikacji NGS.
Zaprojektowany tak, aby zminimalizować czas konieczny do rozpoczęcia sekwencjonowania, poprzez zastosowanie procedury „load-and-go”. Użytkownik umieszcza w urządzeniu płytkę do sekwencjonowania (flow cell) oraz gotowy do użycie wkład odczynnikowy i rozpoczyna reakcję. Procedura nie wymaga żadnych dodatkowych odczynników. NextSeq 500 posiada zintegrowany moduł do generowania klastrów, sekwencjonowania przez syntezę oraz moduł odczytu sekwencji. Wszystko w jednym urządzeniu w celu maksymalnego uproszczenia obsługi. Postępujący proces sekwencjonowania może być monitorowany bezpośrednio z urządzenia lub zdalnie z dowolnej lokalizacji. Dodatkowe usługi takie, jak BaseSpace Sequencing Hub w postaci usługi chmurowej lub lokalnego serwera umożliwiają zarządzanie, analizowanie oraz dzielenie się wynikami z innymi użytkownikami.
System NextSeq™ 550 oferuje dodatkowo możliwość wykonywania analiz mikromacierzowych. Dodatkowa opcja skanowania macierzy rozszerza zakres aplikacji, gdzie system znajduje zastosowanie oraz daje możliwość potwierdzenia niektórych wyników komplementarną technologią.

Więcej informacji: http://www.illumina.com/systems/nextseq-sequencer/system.html

Specyfikacja

Przybliżone czas reakcji i wydajność (generowanie klastrów i sekwencjonowanie)

Długość odczytu (bp)

całkowity czas*

wydajność

NEXTSEQ HIGH OUTPUT

1 × 75

ok. 11 godzin

25-30 Gb

2 × 75

ok. 18 godzin

50-60 Gb

2 × 150

ok. 29 godzin

100-120 Gb

NEXTSEQ MID OUTPUT

2 x 75

ok. 15 godzin

16,25-19,5 Gb

2 x 150

ok. 26 godzin

32,5-39 Gb

 

Ilość przefiltrowanych odczytów

Jakość odczytów

typ reakcji

ilość przefiltrowanych odczytów

Odczyty pojedyncze

do 400 milionów

Odczyty sparowanych końców

do 800 milionów

 

długość odczytu

pary zasad powyżej q30

1 × 75 bp

> 80%

2 × 75 bp

> 80%

2 × 150 bp

> 75%

 

Parametry skanowania macierzy w systemie NextSeq 550

 

Czas skanowania beadchip

czas skanowania  1 próby

Infinium CytoSNP-850K BeadChip

40 minut

5 minut

HumanCytoSNP-12 BeadChip

40 minut

3.3 minuty

Infinium HumanKaryomap-12 BeadChip

40 minut

3.3 minuty

Więcej informacji: http://www.illumina.com/systems/nextseq-sequencer/performance-specifications.html

Powiązane produkty