MiSeq FGx Reagent Kit

MiSeq FGx Reagent Kit
Odczynniki do sekwencjonowania z wykorzystaniem MiSeq FGx.

Produkt poprzednio dostępny w ofercie firmy Illumina, obecnie dostępny w ofercie firmy Verogen

 

Zestaw oparty jest na chemii wersji 3( MiSeq Reagent Kit v3), zapewnia najwyższą wydajność sekwencjonowania spośród całej chemii dedykowanej systemowi MiSeq. MiSeq FGx Reagent Kit zawiera naczynie reakcyjne (flow cell) oraz kartridż  wraz z odczynnikami  niezbędnymi do generowania klastrów i  sekwencjonowania.

Dla użytkowników systemu MiSeq FGx, dostępne są dwa rodzaje zestawów pozwalające na elastyczność i obniżenie kosztów, w zależności od liczby analizowanych prób. Są to : MiSeq FGx Reagent Kit oraz MiSeq FGx Reagent Micro Kit. Główna różnica pomiędzy tymi zestawami to przepustowość, które determinuje ilość uzyskanych odczytów i maksymalną liczbę prób, które możemy poddać analizie podczas jednego cyklu pracy sekwenatora.

Specyfikacja

Zestaw

MiSeq FGx reagent kit

MiSeq FGx Reagent micro kit

Przybliżona ilość odczytów sparowanych

12.5 mln

5 mln

Czas sekwencjonowania

~ 30 h

~ 22 h

Rekomendowana liczba prób w jednym cyklu pracy sekwenatora dla DPMA*

Do 96 prób

Do 36 prób

Rekomendowana liczba prób w jednym cyklu pracy sekwenatora dla DPMB**

Do 32 prób

Do 12 prób

*DPMA – zestaw starterów pozwalający na analizę: 27 autosomalnych markerów STR, 24 markerów Y-STR, 7 markerów X-STR oraz 94 markerów identyfikacyjnych SNP
**DPMB – zestaw starterów z DPMA, dodatkow 22 markery SNP do predykcji fenotypowej oraz 56 SNP do analizy pochodzenia.

Powiązane produkty

Powiązane grupy