MagSi-DNA Tissue & Cells

MagSi-DNA Tissue & Cells

Izolacja genomowego DNA z tkanek ssaków i komórek eukariotycznych

MagSi-DNA Tissue & Cells jest przeznaczony do manualnej i automatycznej izolacji genomowego DNA z próbek tkanek ssaków i komórek eukariotycznych.

  • Krótki i prosty protokół, pozwalających na izolację 96 próbek nawet w 40 minut
  • Brak potrzeby stosowania niebezpiecznych substancji, takich jak fenol czy chloroform
  • Wysoka wydajność i czystość uzyskanego DNA
  • Minimalne wymagania co do dodatkowego wyposażenia laboratorium
  • Zoptymalizowane protokoły dla urządzeń PurePrep/KingFisher, MagMax, Biosprint 96

Specyfikacja ogólna

Rodzaj kwasów nukleinowych

DNA

Rodzaj materiału wejściowego

Świeże lub mrożone tkanki, komórki eukariotyczne

Wydajność ekstrakcji

10 -20 µg DNA z 20 mg tkanki lub

 1 x 106 komórek

Czas protokołu

40 minut dla 96 próbek plus czas lizy (15 minut dla komórek, 1-3 godzin lub liza całonocna dla tkanek)