MagSi-DNA Body Fluid

MagSi-DNA Body Fluid

Szybka i opłacalna ekstrakcja genomowego DNA z płynów ustrojowych

MagSi-DNA Body Fluid umożliwia szybką i ekonomiczną ekstrakcję genomowego DNA z próbek krwi, śliny lub wymazów.

  • Krótki i efektywny protokół z wykorzystaniem kulek magnetycznych
  • Wysoka wydajność i czystość uzyskanego DNA - A260/280 > 1,7 oraz A260/A230 > 1,5
  • Wyizolowane DNA nadaje się do wielu aplikacji, takich jak PCR czy sekwencjonowanie DNA
  • Możliwość automatyzacji protokołu między innymi z JANUS, KingFisher, PIPETMAX
  • Szerokie spektrum wejściowej objętości próbki

Specyfikacja ogólna

Rodzaj kwasów nukleinowych

DNA

Możliwość automatyzacji

Tak - między innym KingFisher, JANUS

Wydajność izolacji

3 – 10 µg DNA z 200 µL krwi

Dodatkowe urządzenia

Tak – między innymi statyw magnetyczny