MagSi-DNA Animal

MagSi-DNA Animal

MagSi-DNA Animal to rozwiązanie pozwalające na szybką i ekonomiczną ekstrakcję genomowego DNA z próbek zwierzęcych różnego pochodzenia, takich jak krew, nasienie, włosy, ślina/wymazy, lizaty tkankowe.

Ekstrakcja genomowego DNA z tkanek zwierzęcych i płynów ustrojowych
  • Wysoka wydajność i czystość wyizolowanego DNA
  • Kompatybilność z wieloma aplikacjami powiązanymi, takimi jak genotypowanie, sekwencjonowanie DNA, NGS
  • Odpowiedni do testów pokrewieństwa, testów hodowlanych itp.
  • Zoptymalizowany pod kątem efektywnego usuwania inhibitorów reakcji PCR
  • Odpowiedni do automatyzacji dla małej, średniej i dużej przepustowości
  • Zwalidowany dla różnych gatunków : pies, świnia, bydło, koń oraz z możliwością optymalizacji w celu spełnienia określonych wymagań badawczych

Specyfikacja ogólna

Rodzaj kwasów nukleinowych

DNA

Możliwość automatyzacji

Tak: PurePrep 96, KingFisher Flex 96, MagMax EXPRESS, Biosprint 96

Rodzaj materiału wejściowego

Krew, nasienie, włosy, ślina, wymaz, lizaty tkankowe

Czas ekstrakcji

20 minut dla 96 próbek po etapie lizy (przy automatyzacji)