LIQUIDPlex® ctDNA 28

LIQUIDPlex® ctDNA 28

Analiza wolnokrążącego DNA nowotworowego – płynna biopsja

LIQUIDPlex® to zaawansowany panel naukowy NGS do badania ctDNA, zoptymalizowany pod kątem łatwości użytkowania. Analizie podlega 28 genów powiązanych z rozwojem guzów litych.

Analiza wolnokrążącego DNA nowotworowego – płynna biopsja
Specyficzny i czuły
Specyficzność oraz wysoka czułość detekcji alleli o niskiej częstotliwości - dzięki technologii AMP™, preferencyjnemu wzbogaceniu podlegają silnie pofragmentowane odcinki ctDNA, w stosunku do fragmentów genomowego cfDNA . Wykrywanie wariantów możliwe jest nawet dla częstotliwości występowania 1%, przy zastosowaniu 10 ng cfDNA.
Krótki czas przygotowania bibliotek
Przygotowanie bibliotek NGS trwa ok. 8 h, z czego około 2,5 h to praca manualna. Wyniki gotowe są w czasie 3 dni.
Zapobieganie błędów i ich korekcja
Ligacja molekularnych znaczników (MBC) przed amplifikacją w celu dokładnej deduplikacji oraz zaawansowanej korekcji błędów. Protokół oparty o liofilizowane odczynniki upraszcza i skraca czas przygotowania bibliotek, jednocześnie redukując ryzyko błędu.

Specyfikacja ogólna

Liczba genów

28

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA

Ilość materiału wejściowego

≥ 5 ng

Pokrycie celowanych par zasad

100%

Raw Molecular On-Target %

> 90%

Czas pracy manualnej

2,5 h

Łączny czas protokołu  

1 dzień

Kompatybilna platforma

Illumina®

Minimalna rekomendowana liczba odczytów na próbkę

5 M

Materiały do pobrania