Infinium OmniZhongHua-8 Kit

Infinium OmniZhongHua-8 Kit

Profilowanie 890 tyś. markerów powszechnych w populacji chińskiej

Potencjał odkrywania nowych cech powiązań ze schorzeniami dzięki zoptymalizowanym tagom SNP.

Optymalna zawartość

Mikromacierz DNA do badań typu GWAS populacji chińskiej, zapewniająca wysokie pokrycie od powszechnych po rzadkie warianty. Markery typu tag SNP, pochodzące ze wszystkich trzech etapów projektu HapMap oraz z projektu 1000 Genomów, zostały tak dobrane, aby macierz umożliwiała odkrywanie nowych powiązań z cechami i chorobami genetycznymi w obrębie populacji.

Wysoka jakość

Macierz pozwala na profilowanie ponad  890 000 markerów w każdej próbce, a dzięki opatentowanej technologii BeadArray gwarantuje wysoki wskaźnik call rate (średnio > 99%) oraz powtarzalność (> 99,9%). Dodatkowo, wysoki współczynnik sygnału do szumu oraz niski ogólny poziom szumu przekładają się na precyzyjne, wiarygodne analizy.

Specyfikacja ogólna

Liczba markerów

878 291

Przepustowość

ok. 960 próbek tygodniowo

Technologia

Mikromacierz

Wymagana ilość DNA

200 ng

Dodatkowe opcje

Materiał FFPE

Klasy wariantów

CNV, warianty germinalne, indels, SNP, warianty strukturalne

Gatunek

Człowiek

Możliwość automatyzacji

Autoloader 2 x Array loader, roboty pipetujące

Kompatybilne urządzenia

iScan

Materiały do pobrania