Infinium Core-24 Kit

Infinium Core-24 Kit

Infinium Core -24 Kit to narzędzie umożliwiające analizę wysoce informatywnych SNP w obrębie ludzkiego genomu w celach wielkoskalowych badań genotypowania.

Badania genotypowania ludzi na dużą skalę.

Wyselekcjonowane i dedykowane markery genetyczne oraz możliwość konfiguracji
Markery wybrane w oparciu o rekomendacje wiodących ośrodków naukowych oraz możliwość konfiguracji 300 000 samodzielnie wybranych.
Wysoka przepustowość
Format 24-próbkowy oraz możliwości automatyzacji z wykorzystaniem AutoLoader i Automated Pippeting System. Skalowanie badań nawet do ponad 2300 próbek tygodniowo.

Specyfikacja ogólna

Liczba analizowanych markerów genetycznych

307 342. Markery typu custom – do 300 000 dla wersji +

Przepustowość

24 próbki na macierz. Nawet 2304 próbek na tydzień (przy automatyzacji)

Typy analizowanych wariantów

CNVs, mutacje germinalne, indels, SNPs, warianty strukturalne

Kompatybilność z systemami

HiScan, iScan

Metoda analizy

Genotypowanie pełno-genomowe

Możliwość automatyzacji

Array Loader (automated), stacje pipetujące

Gatunek

Człowiek

Ilość materiału wejściowego

200 ng

Typ kwasów nukleinowych

DNA

Materiały do pobrania