Illumina Exome Panel (sondy)

Illumina Exome Panel (sondy)
Analiza egzomu ludzkiego.

Illumina Exome Panel to zestaw sond pozwalających na analizę 45 Mb kodującej części ludzkiego genomu (>98% na podstawie RefSeq, CCDS oraz Ensembl).  Zaprojektowane sondy można wykorzystać w połączeniu miedzy innymi z Illumina DNA Prep with Enrichment (maksymalnie 8 reakcji typu enrichment) oraz Illumina RNA Prep with Enrichment (72 reakcje typu enrichment).

Pełne przygotowanie bibliotek odbywa się z wykorzystaniem dodatkowych komponentów, zamawianych oddzielnie. W przypadku gdy materiałem wejściowym jest DNA :

  • Illumina DNA Prep with Enrichment, (S) Tagmentation – na 96 lub 16 próbek
  • IDT for Illumina DNA/RNA UD Indexes Set A,B,C lub D (96 indexes, 96 samples)

W przypadku gdy materiałem wejściowym jest RNA :

  • Illumina RNA Prep with Enrichment (L) Tagmentation – na 16 lub 96 reakcji
  • IDT for Illumina DNA/RNA UD Indexes Set A,B,C lub D (96 indexes, 96 samples)

Przykładowe zestawienie maksymalnej ilości analizowanych prób w odniesieniu do sekwenatora NextSeq 550 :

  •  Illumina RNA Prep with Enrichment + Exome Panel
  • Mid Output – max. 5 próbek (przy założeniu 25M odczytów na próbkę)
  • High Output – max. 16 próbek (przy złożeniu 25M odczytów na próbkę)

Specyfikacja

Kompatybilność z zestawami

Illumina RNA Prep with Enrichment oraz Illumina DNA Prep with Enrichment

Czas przygotowania biblioteki w kombinacji z Illumina DNA Prep with Enrichment

6,5 h

Czas przygotowania biblioteki w kombinacji z Illumiina RNA Prep with Enrichment

< 9 h

Ilość wejściowego DNA (w przypadku kombinacji z Illumina DNA Prep with Enrichment)

10 – 1000 ng wysokiej jakości DNA lub 50 – 1000 ng pochodzącego z FFPE

Ilość wejściowego RNA (w przypadku kombinacji z Illumina RNA Prep with Enrichment)

10 ng całkowitego RNA z mrożonej lub świeżej tkanki, 20 ng RNA z próbek typu FFPE

Możliwość łączenia próbek

Do 384 sekwencji indeksujących

Powiązane produkty

Powiązane grupy