Kompedium: wpływ mikrobiomu na zdrowie, choroby i reakcje na leczenie

Mikrobiom wpływa na rozwój nowotworów na wiele sposobów. Może  aktywować szlaki onkogenne lub sprzyjać zmianom nabłonkowo-mezenchymalnym,  prowadzącym do przerzutów. Narzędzia genomiczne pozwalają na scharakteryzowanie złożonych interakcji między nowotworem a jego mikrobiomem oraz leżącym u jego podstaw mechanizmom.

Pobierz infografikę, aby dowiedzieć się więcej o wpływie mikrobiomu w rozwoju nowotworów i o tym, jak sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) jest wykorzystywane do badań w tym obszarze.

Więcej informacji - https://emea.illumina.com/destination/metagenomics.html?media=9084798&utm_medium=Affiliates&catt=Affiliates_Channel_Partner