Illumina Genomics Forum – materiały z wydarzenia.

Illumina Genomics Forum to wydarzenie które odbyło się w dniach 28.09. – 01.10.2022 i które było wyśmienitą okazją do tego aby uzyskać dostęp do wiedzy i doświadczenia największych autorytetów z dziedziny medycyny precyzyjnej i genomiki. Możliwość wysłuchania noblistów, klinicystów, ekspertów, naukowców a nawet byłego prezydenta USA w jednym miejscu to nie lada wydarzenie dla osób zainteresowanych tematyką NGS oraz genetyką. Mając na uwadze, że nie każdy będzie miał okazję uczestniczyć w tym wyjątkowym spotkaniu, Illumina postanowiła udostępnić nagrania z kluczowych wystąpień tej konferencji, do dnia 30.10.2022.

W ramach materiałów wideo, będzie można zapoznać się z opiniami wybitnych ekspertów, starających się odpowiedzieć na trudne i kompleksowe pytania w tym, miedzy innymi :

  • jaką rolę pełni genomika w bardziej świadomej, integracyjnej oraz proaktywnej opiece nad pacjentami oraz jakie są kluczowe czynniki sukcesu w procesie przechodzenia z laboratorium do obszaru klinicznego.
  • w jaki sposób sekwencjonowanie następnej generacji  zapewnia lepszą, szybszą i bardziej wszechstronną użyteczność diagnostyczną
  • jakie są potrzeby infrastrukturalne, które umożliwią większą przejrzystość i szybszą diagnostykę w walce z nowotworami
  • jaka jest zależność genomiki i terapii genowej w zindywidualizowanym podejściu do leczenia chorób genetycznych
  • w jaki sposób zapewnić wszystkim ludziom na całym świecie dostęp do diagnostyki w oparciu o sekwencjonowanie WGS

Zachęcamy do rejestracji, zapoznania się z materiałami i implementacji doświadczeń. Materiały z ograniczonym czasowo dostępem do 30.10.2022 - https://virtual.illuminagenomicsforum.com/video-page-plugins/299