Firma 10x Genomics dostarcza zaawansowane, niezawodne narzędzia, które napędzają odkrycia naukowe i przyspieszają proces zdobywania wiedzy biologicznej, którego celem jest rozwój jakości ochrony zdrowia. W ofercie posiada produkty dedykowane między innymi do analiz:
  • ekspresji genów pojedynczych komórek (Chromium Single Cell Gene Expression)
  • transkryptomiki przestrzennej (Visium Spatial Gene Expression)
  • multiomicznych analiz immunologicznych (Chromium Single Cell Immune Profiling)
  • analiz chromatyny (Chromium Single Cell ATAC)
  • izolacji jąder komórkowych (Chromium Nuclei Isolation)
Z wykorzystaniem tych innowacyjnych rozwiązań opublikowano już ponad 3300 prac naukowych. Firma znalazła się w zestawieniu The Scientist Top 10 Innovations award w latach 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz 2021. Zoptymalizowane oraz zwalidowane protokoły pozwalają na stosowanie kompleksowych analiz typu WTA (Whole Transcriptome Analysis), a także podejścia celowanego (Targeted Gene Expression). Dzięki temu można z łatwością dopasować produkty firmy 10x Genomics do specyfiki oraz potrzeb swoich badań. 

Firma ANALITYK została założona w 2003 roku. Firma zajmuje się dystrybucją aparatury, sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów stosowanych w instrumentalnej analizie chemicznej oraz w badaniach genetycznych. Wieloletnie doświadczenie oraz bliska współpraca z zagranicznymi partnerami, producentami oferowanych urządzeń, stanowią podstawę działalności ANALITYK.

Partnerami firmy ANALITYK są m.in takie firmy jak: Hitachi High-Tech, Teledyne Leeman Labs, Berghof Products+Instruments, Illumina, Hamilton, Covaris.

Firma ANALITYK specjalizuje się w sprzedażny przyrządów z obszaru spektroskopii oraz biologii molekularnej. Ofertę różnorodnej aparatury stosowanej w badaniach naukowych, w przemyśle, ochronie zdrowia i środowiska uzupełnia niezbędny dla tych technik sprzęt laboratoryjny, akcesoria, materiały eksploatacyjne, odczynniki i roztwory. Firma zapewnia doradztwo techniczne i fachową pomoc na etapie wyboru rodzaju aparatury oraz jej odpowiedniej konfiguracji, w aspekcie planowanych wymagań aplikacyjnych. ANALITYK prowadzi serwis oferowanych urządzeń, szkolenia aplikacyjne, a także kursy doszkalające oraz indywidualne konsultacje.

Amerykańska Firma Telesis Bio dostarcza użytkownikom kompleksowe rozwiązania i narzędzia potrzebne do szybkiego i bezpiecznego syntetyzowania kwasów DNA, RNA i białek. Współzałożycielem firmy Telesis Bio jest Dan Gibson, twórca powszechnie stosowanej w branży biotechnologicznej metodologii syntezy - Gibson Assembly®. Misją Telesis Bio jest stosowanie przełomowych rozwiązań w automatyzacji procesu syntezy kwasów nukleinowych i białek, co przyczynia się do przyspieszenia postępów w dziedzinie medycyny spersonalizowanej, odkrywania leków biologicznych, opracowywania szczepionek, edycji genomu oraz terapii komórkowej i genowej. Produkty znajdujące się w portfolio firmy, takie jak system BioXp™ - jedyna na świecie zautomatyzowana platforma do syntezy DNA, wykorzystująca metodę Gibson Assembly®, chemicznie kompetentne komórki Vmax™ czy odczynniki Gibson Assembly®, umożliwiają znaczne skrócenie czasu procesów syntezy kwasów nukleinowych czy białek, z tygodni i miesięcy do dni i godzin. Blisko 20-krotny wzrost produktywności uzyskany dzięki platformie BioXp™ znacznie przyspiesza postępy między innymi w dziedzinie medycyny spersonalizowanej. Łącząc szybkość i bezpieczeństwo Telesis Bio dostarcza rozwiązania technologiczne dla innowatorów w odkrywaniu leków, opracowywaniu szczepionek, medycynie precyzyjnej, edycji genomu oraz terapii komórkowej i genowej.

CareDx to jedna z wiodących firm zajmująca się dostarczaniem rozwiązań z zakresu medycyny precyzyjnej. Główne kierunki rozwoju firmy to odkrywanie, opracowywanie i komercjalizacja zróżnicowanych klinicznie, wartościowych rozwiązań medycznych dla pacjentów przygotowywanych do transplantacji, czy osób po przeszczepach organów lub komórek krwiotwórczych. W ofercie producenta znajdują się specjalistyczne panele NGS, pozwalające na typowanie antygenów zgodności tkankowej oraz takie, które umożliwiają ocenę poziomu chimeryzmu czy stan przeszczepianego organu.

Firma Covaris od 1998 roku dostarcza narzędzia i technologie usprawniające przygotowanie próbek do analiz, opracowanie nowych formuł leków oraz innowacyjne rozwiązania, które mają przyspieszyć proces odkrywania nowych leków. Posiada ponad 70 patentów oraz wniosków patentowych. W swoim asortymencie oferuje szeroki wybór ultrasonikatorów pracujących w technologii AFA (Adaptive Focused Acoustics®). Technologia ta została opracowana i opatentowana przez firmę Covaris. Opiera się na konwersji skupionej energii akustycznej o dużej częstotliwości w siłę mechaniczną, którą dostarcza się w specyficznie określony obszar próbki. Proces przebiega w kontrolowanej temperaturze, bezkontaktowo i w zamkniętym środowisku wewnątrz naczynia.

Założona w 2004 roku w Szwecji z siedzibą w Sztokholmie firma Devyser dostarcza specjalistyczne rozwiązania diagnostyczne do kompleksowych badań DNA w ramach chorób dziedzicznych, onkologii oraz transplantologii, z wykorzystaniem technologii NGS. Oferowane produkty są wykorzystywane do prowadzenia ukierunkowanych terapii przeciwnowotworowych, umożliwiając szybką diagnostykę prenatalną, także w okresie po przeszczepie.

Założona w 2010 roku w Finlandii firma Euformatics zapewnia specjalistyczne usługi obliczeniowe, umożliwiające implementację najnowszych rozwiązań, bazujących na technice NGS. Oferowany pakiet narzędzi bioinformatycznych ma szansę przyspieszyć rewolucję w medycynie precyzyjnej genetyki medycznej.

OmnomicsQ to flagowe oprogramowanie firmy Euformatics. Jego zadaniem jest kontrola jakości danych uzyskiwanych metodą NGS. Unikalną cechą omnomicsQ jest jego uniwersalny charakter, niezależny od technologii sekwencjonowania, rodzaju systemu NGS czy też typu odczynników zastosowanych do przygotowania biblioteki. Ta cecha umożliwia elastyczne prowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych ocen jakości danych i dzięki temu omnomicsQ, znalazł zastosowanie w licznych instytucjach i laboratoriach w Europie. Oprogramowanie automatycznie oblicza wskaźniki jakości na każdym etapie procesu NGS i pozwala zespołowi laboratoryjnemu określić, gdzie mogą występować luki jakościowe oraz pomaga podjąć decyzję czy wspomniane braki jakościowe wymuszają konieczność ponownego sekwencjonowania próbki.

Partnerami Euformatics i użytkownikami omnomicsQ są m.in. organizacje EMQN, GenQA, sieć laboratoriów SYNLAB i liczne ośrodki naukowe.

Firma Hamilton jest wiodącym światowym producentem precyzyjnych urządzeń pomiarowych, zautomatyzowanych stacji pipetujących oraz systemów zarządzania próbkami. Początek działalności firmy Hamilton sięga końca lat 40. XX wieku, kiedy to Clark Hamilton, inżynier chemik, we współpracy z Lawrence Livermore Radiation Laboratory (Berkley, Kalifornia) opracował innowacyjną strzykawkę osłoniętą ołowiem, służącą do pracy z radioaktywnymi izotopami. W dalszej kolejności działania Clarka Hamiltona skupiły się na potrzebie opracowania rozwiązań do obsługi mikroobjętości cieczy, głównie w dziedzinie chromatografii. W niedługim czasie firma Hamilton stała się światowym liderem w produkcji precyzyjnych strzykawek do mikroobjętości, umożliwiających wprowadzanie próbek do chromatografu, gdzie precyzja, dokładność i powtarzalność mają kluczowe znaczenie. Do dziś rozwiązania wprowadzone przez firmę Hamilton pozostają standardem w chromatografii. Od ponad 60 lat główna siedziba firmy Hamilton zlokalizowana jest Stanach Zjednoczonych. W 1968 r. Clark Hamilton założył oddział firmy w Bonaduz w Szwajcarii, aby umożliwić produkcję strzykawek na potrzeby europejskiego rynku naukowego. Obecnie Hamilton Bonaduz AG kontynuuje produkcję oraz projektowanie nowych urządzeń we współpracy z Hamilton Company w USA.

Globalnie, Hamilton jest największą firmą zajmującą się zautomatyzowaną obsługą płynów. Wykorzystując swoje doświadczenie w precyzyjnym pomiarze mikroobjętości płynów Hamilton jest również liderem w opracowywaniu i produkcji innowacyjnych, zautomatyzowanych rozwiązań do obsługi płynów (stacje pipetujące) oraz zautomatyzowanych systemów do przechowywania próbek. Rozwiązania dokładnie dopasowane do aplikacji, małe urządzenia oraz materiały eksploatacyjne firmy Hamilton są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu oraz nauki: od chemii sądowej po sekwencjonowanie nowej generacji.

Głównym celem firmy Illumina jest rozwijanie, produkcja i wprowadzanie na rynek innowacyjnych technologii i rewolucyjnych narzędzi do wysokoprzepustowych analiz genetycznych. Dzięki temu badania, które wydawały się nieosiągalne jeszcze kilka lat temu, obecnie stają się możliwe. Rozwój systemów do analizy zmienności genetycznej i ich funkcji zbliża firmę Illumina do realizacji koncepcji medycyny personalizowanej.

Misja firmy Illumina to poprawa ludzkiego zdrowia poprzez odblokowanie potęgi ukrytej w genomie.

Główna siedziba firmy zlokalizowana jest w San Diego (USA).

Archer oferuje najwyższej jakości panele genowe dla laboratoriów klinicznych i naukowych, umożliwiające analizę podłoża molekularnego różnych rodzajów nowotworów oraz schorzeń genetycznych.

Opatentowana technologia Anchored Multiplex PCR (AMP™) zapewnia dokładną identyfikację zarówno prostych, jak i złożonych mutacji genetycznych (w tym nowych fuzji genowych), dzięki odpowiednio zaprojektowanym, dwukierunkowym starterom oraz znacznikom molekularnym (molecular barcode, MBC), w niewielkiej ilości materiału genetycznego z krwi lub tkanki. Elastyczność technologii AMP™ pozwala na sekwencjonowanie DNA, RNA oraz ctDNA w większości typów nowotworów. Całość uzupełnia dedykowane, autorskie oprogramowanie Archer Analysis, służące do detekcji wariantów, dostępne w środowisku chmurowym lub na lokalnym serwerze.

Oferta firmy obejmuje gotowe panele VariantPlex do analizy DNA, FusionPlex i Immunoverse do analizy RNA oraz LiquidPlex do analizy ctDNA, a także panele autorskie, które mogą być projektowane od podstaw lub bazować na gotowych projektach.

Obecnie ArcherDX jest częścią Integrated DNA Technologies, Inc.

Intelliseq to nowoczesne przedsiębiorstwo bioinformatyczne specjalizujące się w dziedzinach genomiki obliczeniowej i inżynierii oprogramowania dedykowanego dla NGS. Celem firmy jest wsparcie badań naukowych oraz diagnostyki genetycznej poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla wysokoprzepustowej analizy DNA. Intelliseq oferuje usługi w zakresie podstawowych schematów analizy danych NGS, jak również indywidualnych rozwiązań informatycznych.

Levitas Bio to firma typu spin-out, wywodzącą się ze Stanford University. Działalność firmy opiera się w głównej mierze na rewolucyjnej technologii lewitacji magnetycznej do sortowania populacji komórek bez potrzeby ich modyfikacji przy udziale przeciwciał, kulek lub barwników. Flagowym produktem jest stacjonarne urządzenie LeviCell, które umożliwia rozdział próbek w polu magnetycznym.

Magtivio B.V. jest producentem wysokiej jakości rozwiązań, pozwalających na oczyszczanie kwasów nukleinowych z wykorzystaniem kulek magnetycznych. Dostarczane przez firmę produkty znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w przygotowaniu biologicznych próbek związanych z ekstrakcją DNA, oczyszczaniem reakcji PCR czy uzyskiwaniem dobrej jakości bibliotek NGS.

Siedziba firmy mieści się w Holandii.

Sage Science to firma założona przez specjalistów z obszaru genomiki i zaawansowanych technik analizy kwasów nukleinowych. Sztandarowym produktem Sage Science, podbijającym laboratoria biologii molekularnej na świecie, jest dostępne na rynku od 2010 roku urządzenie Pippin Prep. Jest to system służący do rozdziału fragmentów DNA o ściśle określonej długości, szczególnie użyteczny podczas preparatyk bibliotek na potrzeby sekwencjonowania następnej generacji. Siedziba firmy mieści w Beverly w stanie Massachusetts, jednak dzięki rozległej sieci dystrybutorów produkty Sage Science, jak też centrum wsparcia technicznego, są dostępne także dla klientów w Europie.

Materiały producenta:
Materiały wideo:
How Adaptive Focused Acoustics® works?

Euformatics o swojej działalności:

We are Euformatics
Euformatics omnomics Suite
Company Profile
Illumina
Life at Illumina
Filmy o SageScience:
Sage Product Promo