Aplikacje

Genotypowanie - człowiek

zobacz

Genotypowanie - gatunki inne niż człowiek:

zobacz

Analiza ekspresji genów

zobacz

Mikromacierze metylacyjne

zobacz

Analiza wyników mikromacierzowych

zobacz

Analiza, śledzenie próby oraz raportowanie

zobacz
zobacz
zobacz

Genotypowanie

zobacz

Ekspresja genów oraz analiza transkryptomów

zobacz

Epigenetyka

zobacz

Cytogenomika

zobacz

Sekwencjonowanie następnej generacji (NGS)

zobacz

Mikromacierze "bead based"

zobacz

Pooling Calculator

ułatwienie podczas tworzenia puli z pojedynczych bibliotek NGS.
zobacz

Library Prep and Array Kit Selector

umożliwia wybór najkorzystniejszego zestawu do przygotowania bibliotek na podstawie aplikacji lub rodzaju materiału wyjściowego.
zobacz

Gene Panel & Array Finder

umożliwia szybki wybór paneli Illumina do celowanego resekwencjonowania na podstawie nazw genów.
zobacz

Sequencing Coverage Calculator

umożliwia określenie ilości niezbędnych odczynników do sekwencjonowania aby uzyskać pożądane pokrycie badanej próbki (głębokość sekwencjonowania).
zobacz