FUSIONPlex® Pan Solid Tumor v2

FUSIONPlex® Pan Solid Tumor v2

FUSIONPlex® Pan Solid Tumor v2 to naukowy panel NGS, który rozszerza funkcjonalność oferowanego dotychczas panelu FUSIONPlex® Pan Solid Tumor.

Panel RNA dla 137 genów istotnych w guzach litych i mięsakach
Kompleksowa i aktualna analiza genów
Nowy panel obejmuje wszystkie kluczowe fuzje oraz warianty, istotne w badaniu guzów litych i mięsaków. Jest to najbardziej wszechstronny panel do analizy fuzji, a dzięki zastosowaniu RNA jako materiału wejściowego jest bardziej dokładny i efektywny niż panele bazujące na DNA.
Unikalna i sprawdzona technologia

Panel FUSIONPlex® Pan Solid Tumor v2 działa w oparciu o opatentowaną technologię AMP™ (Anchored Multiplex PCR), która pozwala m.in. na wiarygodną detekcję fuzji genowych, nawet bez znajomości partnerów fuzyjnych czy miejsc pęknięcia genów.

Wszechstronne zastosowanie i liofilizowane odczynniki
Panel jest kompatybilny z różnego rodzaju materiałem, również w niewielkiej ilości i zdegradowanym (np. FFPE). Protokół oparty o liofilizowane odczynniki upraszcza i skraca czas przygotowania bibliotek, jednocześnie niwelując ryzyko błędu.

Specyfikacja ogólna

Liczba genów

137

Rodzaj kwasu nukleinowego

RNA

Ilość materiału wejściowego*

≥ 10 ng

Rodzaj próbki

Materiał świeży oraz FFPE

Unique Molecular On-Target %

> 96%

Czas pracy manualnej

3,5 h

Łączny czas protokołu  

1,5 dnia

Kompatybilna platforma

Illumina®, Ion Torrent™

Minimalna rekomendowana liczba odczytów na próbkę

3,5 M

*Wymagana ilość materiału wejściowego zależy od jego rodzaju i jakości. Poza sytuacją, gdy udział komórek guza oraz jakość próbki są wysokie, 50ng kwasu nukleinowego z próbki FFPE stanowi rekomendowane minimum. Jeśli ilość materiału wejściowego nie jest limitowana, zaleca się użycie 200ng.

Materiały do pobrania