EasyBlood STARlet

EasyBlood STARlet

Zautomatyzowany system precyzyjnie odsysa pożądane warstwy frakcji krwi w celu uzyskania stałych i wysokich wskaźników odzysku oraz automatycznie wysyła wszystkie dane próbki do zintegrowanego systemu LIMS.

Zautomatyzowane frakcjonowanie krwi i porcjowanie
W pełni automatyzuje oparte na obrazie wykrywanie frakcjonowanej warstwy krwi i transfer frakcji, w tym osocza, kożuszka leukocytarnego i czerwonych krwinek, do jednej lub wielu porcji. Pełna identyfikowalność i elastyczność dla dodatkowych zautomatyzowanych aplikacji związanych z porcjowanymi frakcjami. Jednocześnie można przetwarzać do 144 próbek pierwotnych.
Precyzyjny transfer warstwy krwi
Po zidentyfikowaniu warstwy są przenoszone do zasobników docelowych według zdefiniowanego przez użytkownika wzorca.
Zaawansowane wykrywanie frakcji na podstawie obrazu
Zautomatyzowane obrazowanie w wysokiej rozdzielczości i oprogramowanie identyfikują warstwy osocza, kożuszka leukocytarnego i czerwonych krwinek z definiowanymi przez użytkownika progami i limitami wykrywalności. Obrazy próbek i związane z nimi parametry przetwarzania są przechowywane i można je pobrać, co zapewnia pełną identyfikowalność próbek.

Specyfikacja ogólna

Wymiary

STARlet

STAR

Długość z Autoload

1006 mm

1006 mm

Szerokość

1124 mm

1664 mm

Wysokość

903 mm

903 mm