AlloSeq Tx8

AlloSeq Tx8

AlloSeq Tx 8 to innowacyjne rozwiązanie NGS dla laboratoriów zajmujących się typowaniem antygenów HLA, które charakteryzuje się najszerszą paletą poddawanych analizie genów (17 loci). AlloSeq Tx8 wykorzystuje rekcję hybrydyzacji z sondami i wyłapywania (Hybrid Capture), co eliminuje ograniczenia tradycyjnych metod Long-Range PCR.

Analiza 6 loci wraz z genem ABO i CCR5
Sekwencjonowanie 6 loci (pełne sekwencje egzonowe) oraz genów ABO i CCR5 uwzględnionych w panelu, umożliwia wysokorozdzielcze pełne genotypowanie dawcy.
Kilkuetapowy, zoptymalizowany czasowo protokół

Protokół AlloSeq Tx8 składa się z 4 etapów: enzymatycznej fragmentacji DNA przy użyciu transpozazy znajdującej się na kulkach, zapewniając równomierne cięcie gDNA, poprzedzonego pulowaniem prób wzbogacania (enrichment), sekwencjonowania bibliotek oraz analizy danych przy użyciu dedykowanego oprogramowania. Czas pracy manualnej to ok. 4 godziny.

Gwarancja precyzyjnej analizy wszystkich sekwencji docelowych

Zastosowanie technologii Hybrid Capture eliminuje ryzyko nierównomiernego pokrycia sekwencji docelowych oraz zjawisko „drop-out” określonych fragmentów genów.

AlloSeq Assign - szybki import danych i zoptymalizowana analiza

Wykorzystanie oprogramowania AlloSeq Assign dedykowanego dla bibliotek AlloSeqTx gwarantuje przygotowanie raportu z wyników sekwencjonowania (pula 24 prób) w czasie do 30 minut.

Specyfikacja ogólna

Czas preparatyki

 8 h

Czas pracy manualnej

 4 h

Ilość materiału wejściowego     

> 50 ng

Liczba reakcji

384

Rodzaj materiału wejściowego

Krew

Kompatybilność  z systemami   

iSeq100, MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx (tryb naukowy)

Rodzaj kwasu nukleinowego

DNA

Gatunek

Człowiek

Metodyka

Wzbogacenie próbek (enrichment)

Technologia

Sekwencjonowanie

Automatyzacja

Automatyczne stacje pipetujące