10x Chromium

10x Chromium

Dotychczasowe metody analizy ekspresji genów pozwalały jedynie na uzyskanie uśrednionego wyniku z całej próbki. Ze względu na bardzo dużą heterogenność próbek biologicznych wynik taki mógł być nieprecyzyjny i nie oddawał istoty analizowanej próbki. Aby można było uzyska znacznie większą ilość informacji z analizowanych próbek firma 10x Genomics opracowała platformę Chromium, która umożliwia omiczne analizy w każdej pojedynczej komórce (single cell analysis). Dzięki platformie Chromium możemy uzyskać znacznie więcej informacji/wyników badając heterogenność próbek biologicznych.

Technologia Next GEM umożliwia generowanie setek tysięcy pojedynczych partycji komórek, z których każda zawiera unikalne znaczniki (barcody) pozwalające na późniejszą identyfikację każdej pojedynczej komórki i każdego pojedynczego transkryptu. W połączeniu z wystandaryzowanymi  odczynnikami i darmowym oprogramowaniem do analizy danych, 10x Genomics dostarcza kompletne rozwiązanie do badań biologicznych na poziomie pojedynczych komórek.

Do analizy można wykorzystać zawiesinę pojedynczych komórek świeżych/utrwalonych lub jąder komórkowych pochodzących z:
 • hodowli komórkowej
 • krwi pełnej (PBMS)
 • rozdysocjowanego organella
 • rozdysocjowanej tkanki świeżej lub mrożonej
 • rozdysocjowanego skrawka FFPE
Multiomoczne analizy single cell pozwalają na badania:
 • całego transkryptomu (3’ lub 5’ GEX)
 • białek powierzchniowych (Cell Surface Protein)
 • profilowanie receptorów na powierzchni limfocytów T lub B (Immuno Profiling)
 • specyficzności antygenowej receptorów na limfocytach T lub B (BEAM)
 • dostępności, stopnia rozplecenia chromatyny (ATAC)
 • CRISPR screening
Analizy single cell rozpoczynają się od przygotowania zawiesimy pojedynczych komórek (świeżych lub utrwalonych w PFA) lub zawiesiny jąder komórkowych. Następnie przy użyciu aparatu Chromium iX/X następuje generowanie partycji komórkowych czyli zamknięcie każdej pojedynczej komórki w kropli olejowej z unikalnymi znacznikami oligonukleotydowymi. Kolejnym etapem jest przygotowanie biblioteki do sekwencjonowania NGS a następnie sekwencjonowanie. Na podstawie unikalnych sekwencji oligonukleotydowych oprogramowanie przypisuje każdy transkrypt do pojedynczej komórki. Na podstawie podobieństw w profilu transkrypcyjnym określane są istniejące w próbce subpopulacje komórkowe. Finalnym wynikiem analizy są dane jakościowe i ilościowe profilu ekspresji całego transkryptomu, z podziałem na różniące się od siebie subpopulacje komórkowe.

Specyfikacja ogólna

 

Chromium X

Chromium iX

Single Cell Gene Expression

tak

tak

Single Cell Gene Expression HT

tak

wymagana aktualizacja

Single Cell Gene Expression Flex

tak

tak

Single Cell Immune Profiling

tak

tak

Single Cell Immune Profiling HT

tak

wymagana aktualizacja

Single Cell ATAC

tak

tak

Single Cell Multiome GEX + ATAC

tak

tak

Czas przygotowania próbek

około 20 minut

około 20 minut

Ilość dubletów w pojedynczej partycji

≤2%

≤2%

waga

19 kg

19 kg

wymiary

23x48x27cm

23x48x27cm